logo

“Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmak olmalıdır.”
Eğitim programlarımızı hazırlarken öğrencilerimizin yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgi alanları ve gereksinimlerinin  farklılıklarını dikkate alıyoruz.
18-36 ay Anneli Oyun Gruplarımız--PLAYTIME

2009 (Oyun grubu-yarım gün seçenekleri )
2008 Yeni Başlangıçlar (Tam-yarım gün seçeneklerle)
2007 Öğrenmeyi öğreniyorum 
2006 Okula Hazırlanıyorum (ANA) Sınıfı
 0-3 Yaş Anne Katılımlı (Veya anneanne, veya Bakıcı) Oyun Grupları
      9-14 ay(Baby)   15-24 ay(Toddler)  24-36 ay arası(Twos)    Cumartesi

 
YENİ BAŞLANGIÇLAR:  2008 Doğumlu Çocuklarımız

Çocukların ilk defa bir grubun üyesi oldukları, sosyalleşme birincil amaçlı 2 yaş sonrası için hazırlanmış oyun tadında eğitim programları. Öğle yemeği de içeren bu beş yarım günlük programı özellikle yeme problemi olan çocuklarımız için öneriyoruz.
Yeni Başlayanların grup öğretmenleriyle yalnız geçirdikleri ve diğer gruplarla müzik, hareket, yaratıcı etkinliklere birlikte katıldıkları  zaman dilimleri bulunmaktadır.
   Program hedeflerimiz:
• Doğru ifadeler kullanarak konuşmak.
• En az beş sözcüklü cümleler kurabilmek.
• Sıra bekleyebilmek ve paylaşmak.
• 5-10 dakika kıpırdamadan oturabilmek ve dinleyebilmek.
• Üçe kadar sayabilmek.
• İki şekil ve renk aynı ise ifade edebilmek.
• Kendi başına bazı giysilerini çıkarmak ve giymek.
• Kendi başına yemek yiyebilmek
• En az iki komutu duymak ve uygulamak (kırmızı boncuğu al ve Umay’a ver)
• Özbakım becerilerini kendisinin yerine getirmesi(el yıkamak, diş fırçalamak)
• Boya kalemlerini, fırçaları ve makas kullanabilmek.
• Bir etkinlik bittiğinde diğeri için karar ve geçiş yapabilmek.

4-5 YAŞ - OKUL ÖNCESİ EĞİTİM GRUPLARI : Öğrenmeyi Öğreniyorum
3  ve 4 Yaş Gruplarımız için 5 yarım, 5 tam gün seçeneklerimiz bulunmaktadır. Öncelikli amacımız çocukların bilgiyi edinebilecekleri uygun öğrenme ortamları ve etkinlikleri hazırlamaktır. Çocuklar bireysel gelişim özelliklerine göre değerlendirilir. Büyük ve küçük grup çalışmalarımız çocukların gelişimlerini tüm yönleriyle beslemeye yöneliktir. Programlarımız M.E.B. müfredatına uygun aylık ve günlük planlardan yararlanarak hazırlanmaktadır. Öğretmenlerimizin çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaya yönelik hazırladıkları etkinlikler haftanın konusuna uygun hazırlanmış sınıflarımızda en uygun oyuncak ve materyallerle gerçekleştirilir.

Program hedefleri ve uygulamalarımızdan  bazılarını sıralarsak:
• Büyük ve  küçük  kas gelişimi, el göz koordinasyon çalışmaları
• Kendini, Duygularını ifade ve kontrol edebilme
• Empati becerilerinin gelişimi
• İçinde yaşadığı çevreye uyum ve sorumluluk alabilme
• Aile, ülke, dünya kavramlarını anlayabilme ve anlatabilme
• Atatürk’ü tanıma, anlama ve anlatabilmek
• Türkçeyi doğru kullanmak,
• Bir öyküyü başından sonuna dikkatini dağıtmadan anlatabilme ve dinleyebilme
• Ölçme, karşılaştırma, eşleştirme gibi kavramsal çalışmaları yardımsız yapabilme
• Konum tanımlandırmalarını yardımsız yapabilme (altında, içinde vs.)
• Şekilleri ve renkleri tanıma
• Ona kadar objeleri sayabilme
• Basit toplama ve çıkarma işlemlerini objelerin yardımıyla yapabilme
• Öz bakım becerilerini yardımsız yapabilmesi için özel etkinlikler

5-6  YAŞ - ANA SINIFI
Yaklaşan ilkokul eğitimine hazırlıklı olmaları için incelikle planlanmış programımız M.E.B. müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. İçerde kullandığımız eğitim materyalleri ve kitaplar M.E.B. onayı almış yayınevlerinden seçilmiş, öğretmenlerimizin kendi hazırladıkları çalışma kağıtlarıyla pekiştirilmiştir. Akademik, psikolojik ve sosyal anlamda okula hazırlanmaları için psikoloğumuzla birlikte hazırladığımız çalışmalarımızın hedefleri:
• Grup çalışmalarına aktif katılım
• Sınırları tanımak, genel okul  kurallarına uymak
• Atatürk’ü  tanımak, anlamak ve anlatabilmek
• Yaşadığımız şehir, ülke ve dünya hakkında konuşabilmek
• Bir öyküyü başından sonuna anlatabilmek
• Kendini rahat ifade edebilmek, grup önünde konuşabilmek
• İlişkilerde problem çözücü rol almak
• 40 dakikalık ders süresinde ilgisi dağılmadan oturabilmek
• 20 Dakikalık dinleme ve konsantrasyon süresi
• Öz bakım gereksinimlerini kendi başına halledebilmek
• Kendisini besleyebilmek, temizlenmek, ayakkabısını bağlayabilmek…..
• Çizgi ve harf çalışmaları ile el yazısına hazır olmak
• Duyduğu sözcükleri yazabilmek, gördüğünü kopyalayabilmek,
• Basit toplama ve çıkarma işlemlerini akıldan yapabilmek
• Bir çizgiden düzgün kesebilmek.
• Bir proje planlayabilmek, hazırlayabilmek ve sunmak
  
 
FARKLI ZAMAN SEÇENEKLERİ

·         Okulumuz sabah 7:30’da açılıyor. 18:30’da kapanıyor. Veli profilimizin %90’ı çalışan aileler. Buna dayanarak velilerimizin isteklerine uygun, esnek zaman seçenekleri yaratmaya çalıştık. Günümüz  7:30 -9:00 arası anne/babaları tarafından getirilen ve 9:00-9:15 arası servisle gelen çocukların hep birlikte kahvaltıya inmesiyle başlıyor. 

Yemekli Yarım Gün programımız 09:00-13:00 (Kahvaltı ve öğle yemeği)
Uzun Yarım Gün
: Veli isteklerine uygun 10-16:30 arasında

Günlük program akışında dengeli bir etkinlik dağılımına özen gösterilmiştir ve farklı zaman dilimlerinde eğitime katılan öğrencilerimizin her etkinlikten yararlanabilmeleri dikkate alınmıştır.

Okul servis hizmetimiz Küçükbakkalköy, Ataşehir, Batı Ataşehir, Şerifali, Dudullu, İç Erenköy ve Kayışdağı bölgelerine bulunmaktadır.